mbmc.net
当前位置:首页 >> 6 2 7 12 24点算法 >>

6 2 7 12 24点算法

6*((7+9)-12) 6*(7+(9-12)) 6*(7-(12-9)) 6*((7-12)+9) (6*(9-7))+12 6*((9+7)-12) 6*(9+(7-12)) 6*(9-(12-7)) 6*((9-12)+7) ((7+9)-12)*6 (7+(9-12))*6 (7-(12-9))*6 ((7-12)+9)*6 ((9-7)*6)+12 ((9+7)-12)*6 (9+(7-12))*6 (9-(12-7))*6 ((9-12...

(13+1)÷7×12=24 游戏步骤 1.利用3×8=24、4×6=24求解. 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解.如3、3、6、10可组成(10-6÷3)×3=24等.又如2、3、3、7可组成(7+3-2)×3=24等.实践证明,这种方法是利用率最大、命中率最高的一种方法. 2....

1 1 1 1 无解! 1 1 1 2 无解! 1 1 1 3 无解! 1 1 1 4 无解! 1 1 1 5 无解! 1 1 1 6 无解! 1 1 1 7 无解! 1 1 1 8 8*(1+1+1) 1 1 1 9 无解! 1 1 1 10 无解! 1 1 1 11 (1+1)*(1+11) 1 1 1 12 (1+1)*1*12 1 1 1 13 (1+1)*(13-1) 1 1 2 2 ...

算24点: (1)4×(5+9-8) (2)12×(13-10-1) (3)12×(7+5) ÷6 (4)(11-2)÷3×8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mbmc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com